Kanjers in de Sport

Veel trainers hebben er weleens mee te maken. Kinderen die tijdens de training moeite hebben zich aan de gedragsregels te houden, ongewenst gedrag laten zien en dit soms ten koste gaat van de sfeer in de groep en het plezier van andere kinderen tijdens de trainingen. Hoe ga je hier als trainer mee om? Hoe kun jij als trainer op dit gedrag reageren zonder dat het ten koste gaat van het plezier van andere kinderen?

In trainingen zul je als trainer letten op sporttechnische aspecten van de spelers.
Prestaties en sportinhoudelijke vaardigheden zoals een goede techniek zijn immers belangrijk.

Maar als je als trainer alleen daarop richt, dan laat je iets liggen.

Het sportveld en de sportzaal kunnen een plaats zijn voor teleurstelling, conflicten, (faal)angst en pesten.
Zeker als de trainer geen oog heeft voor dit ongewenst gedrag. Probleemgedrag is zowel voor het kind als voor de omgeving lastig. Kinderen op een vereniging worden bij probleemgedrag vaak weg gestuurd. Het probleem wordt daarmee verplaatst in plaats van weggenomen.

Juist de sportvereniging heeft alles in zich om de plek te zijn waar wederzijds respect, samenwerking, individuele ontplooiing, veiligheid etc. de boventoon voert. Als trainer bent u de eerste om die randvoorwaarden te realiseren. Het doel van de interventie Kanjers in de sport is om tips te geven hoe om te gaan met deze gedragingen, ter bevordering van een goede sfeer tijdens de training, zodat de kinderen weer enthousiast naar huis gaan.

De interventie is gericht op het scheppen van een veilig pedagogisch sportklimaat als trainer, waardoor alle kinderen met plezier kunnen sporten en geen enkel kind buitenspel staat!