PGB maakt teamsport mogelijk

Het oktobernummer van “Eigenwijs”, het blad van Per Saldo (magazine voor mensen met een persoongebonden budget) bevat een interview met de stichting Sportkanjers. Martha Vlastuin, pv. hoofdredacteur, heeft gesproken met verschillende (ervarings)deskundigen rondom het thema van sporten door bijzondere kinderen. ADHD, autisme, hechtingsstoornissen etc mag geen beletsel zijn om in teamverband te sporten in de reguliere sportverenigingen. Het PGB stelt ouders in staat om voor hun kinderen de juiste (extra) begeleiding in te kopen. Helaas staat deze regeling onder druk. Stichting Sportkanjers stelt dat de sport(vereniging) in staat zou moeten zijn de gevraagde begeleiding zelf te leveren. Extra scholing van het kader is dan wel een voorwaarde.

Lees hier het artikel- eigenwijs: PGB en sport