Sportkanjer Olympics ism Fortis Foundation

De stichting Sportkanjers mag ism de Fortis Foundation de SportkanjerOlympics organiseren.

Fortis verkeert in zwaar weer, maar de Fortis Foundation trotseert de storm. Met veel energie worden de projecten voor 2009 uitgezet. Binnen het project “verzekerd van jeugdzorg” worden tal van activiteiten met jeugdzorginstellingen georganiseerd. Stichting Sportkanjers organiseert de Sportkanjer Olympics. Dit houdt in dat op de locaties van de deelnemende jeugdzorginstellingen een “Olympisch” programma wordt gerealiseerd. De kinderen kunnen een middag kennismaken met atletiek en teamsporten. Maar er worden ook minder bekende en voor de hand liggende activiteiten aangeboden zoals “sportcircus”, “teambuilding” en de Sportkanjerquiz. De bedoeling is dat kinderen lekker kunnen sporten en een leuke dag hebben. Daarnaast willen we kinderen stimuleren om elkaar te helpen, respectvol te zijn en te handelen volgens de kanjerafspraken. Na de lokale Sportkanjerolympics volgt een landelijke finaledag.

De Fortis Foundation is een voorbeeld hoe je als groot bedrijf maatschappelijk kunt ondernemen. Medewerkers van de Fortis onderdelen worden in staat gesteld om als begeleider deel te nemen aan de sportkanjerolympics.

http://www.fortisfoundation.nl/index.htm