LHV eerste sportkanjervereniging binnen handbalsport

LHV eerste Handbal Kanjersportvereniging van Nederland

Bron: Leusderkrant.nl donderdag 11 februari 2010 13:35

LEUSDEN – LHV is de eerste handbalvereniging van Nederland die het predicaat Kanjersportvereniging heeft gekregen. Rabobank Leusden en Welzijn Leusden hebben dit mede mogelijk gemaakt. De LHV jeugd kreeg een banner uitgereikt welke uitdraagt dat Kanjers in de Sport deel uit maakt van het beleid dat LHV voert. Dat de vereniging een fantastische plek is om van sport te genieten maar ook meer is: het is ook een plek om vrienden te maken, om te leren wat het is om te verliezen, om samen te werken. Naast sportvaardigheid worden dus sociale vaardigheden ontwikkeld. En dus een sportvereniging is die nog meer uit de club wil halen en waar het opvoedkundige klimaat zo optimaal mogelijk wordt ingericht.

Dat betekent dat op ieder niveau en binnen ieders verantwoordelijkheid een bijdrage geleverd wordt aan het optimaliseren van de voorwaarden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren volgens de methodiek ‘Kanjers in de sport’ welke direct is afgeleid van de succesvolle ‘kanjertrainingen’ uit het onderwijs. De Kanjermethode wordt vanaf de jongste jeugd toegepast binnen de vereniging waarbij jeugdleden, ouders, trainers en coaches zich houden aan de volgende Kanjerafspraken:

1. We helpen elkaar

2. We vertrouwen elkaar

3. We lachen elkaar niet uit

4. Niemand speelt de baas

5. Niemand doet zielig

6. We hebben respect voor onszelf en voor anderen

Met de Kanjerafspraken als rode draad binnen de vereniging wil LHV trainers, coaches en ouders de jeugd begeleiden in het verkennen van grenzen, het incasseren van verlies, het omgaan met regels/afspraken en het samenwerken met anderen.

Door fysiek, mentaal en sociaal vaardiger te worden, zullen de jeugdleden zich later in hun sportactiviteiten zelfbewuster ontwikkelen en zich meer bewust zijn van algemene normen en waarden. Binnen de vereniging is kanjerco├Ârdinator Wilfred van de Heuvel actief. Hij bewaakt de gehanteerde kanjerafspraken, de voortgang van de kanjerwerkwijze binnen de jeugdafdeling en organiseert, daar waar nodig, kanjerbijeenkomsten, ouder/kind avonden en eventuele scholing. Wilfred en LHV zijn er trots op om de eerste handbalvereniging van Nederland te zijn die aan het werk gaan en blijven met Kanjers in de sport.