Sportkanjers op Leraar24

Leraar24, de onderwijssite, heeft een informatiefilm gemaakt over de lessenreeks “sportkanjergymlessen in het basisonderwijs.