99 kanjerspelletjes

Het boekje 99 kanjerspelletjes is per direct beschikbaar. In nauwe samenwerking met Gerard Weide, grondlegger van de kanjertraining, is het boekje samengesteld. De spelletjes zijn geschikt voor de sportvereniging, de BSO en het onderwijs. zie sportkanjermaterialen zie factsheet zie workshops

Sportkanjerclub Beetsterzwaag

Sportkanjersclub Beetsterzwaag draait met 1 groep op woensdagmiddag van 1400 tot 1500 kosten zijn € 7,50 per les In januari start een nieuwe groep. De eerste les is een proefles. Informatie bij Karin Willems, fun@karinsfitenfun.nl, 06-23119061

Sportkanjers in de Gymles

De stichting Sportkanjers heeft een nieuwe scholing voor de gymlessen in het basisonderwijs ontwikkeld. Na onderzoek onder een groot aantal basisscholen (ism de IJsselgroep) hebben we een sportkanjermethode ontwikkeld die een mooie aanvulling is op de reguliere kanjerlessen. De methode Continue Reading