Sportkanjers in de Gymles

De stichting Sportkanjers heeft een nieuwe scholing voor de gymlessen in het basisonderwijs ontwikkeld. Na onderzoek onder een groot aantal basisscholen (ism de IJsselgroep) hebben we een sportkanjermethode ontwikkeld die een mooie aanvulling is op de reguliere kanjerlessen. De methode Continue Reading