99 kanjerspelletjes

Het boekje 99 kanjerspelletjes is per direct beschikbaar. In nauwe samenwerking met Gerard Weide, grondlegger van de kanjertraining, is het boekje samengesteld. De spelletjes zijn geschikt voor de sportvereniging, de BSO en het onderwijs. zie sportkanjermaterialen zie factsheet zie workshops

Sportkanjerclub Beetsterzwaag

Sportkanjersclub Beetsterzwaag draait met 1 groep op woensdagmiddag van 1400 tot 1500 kosten zijn € 7,50 per les In januari start een nieuwe groep. De eerste les is een proefles. Informatie bij Karin Willems, fun@karinsfitenfun.nl, 06-23119061

Sportkanjer cursussen

De stichting Sportkanjers heeft de opleidingen tbv de BSO, Bewegingsonderwijs en combinatiefunctionarissen vernieuwd. In 2010 en 2011 zijn verschillende cursusdata en cursuslocatie ingepland. De cursus “sportkanjers in de BSO” is opgenomen in het BKK opleidingsplan.Wilt u een opleiding alleen voor Continue Reading