Workshop 99 kanjerspelletjes

———————
Factsheet 99 kanjerspelletjes in de gymles
inschrijven workshop
———————

In nauwe samenwerking met het institiuut voor kanjertraining is het boek “99 kanjersspelletjes” ontwikkeld. Het boek is bedoeld om iedere sporttrainer, pedagogisch medewerker en docent te inspireren om nog  meer uit sport en spel te halen. Met de 99 Kanjerspelletjes uit het boek ervaren kinderen spelvreugde en leren ze op een positieve manier met elkaar om te gaan. Bovendien leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. De spelletjes zijn onder andere geschikt voor het onderwijs, de sport en de buitenschoolse/tussenschoolse opvang. De Kanjerspelletjes zijn vooral leuk om te doen. Daarnaast geeft het de spelleider de gelegenheid extra aandacht te vestigen op sociale vaardigheden. Er kan bij ieder spelletje een verwijzing worden gemaakt naar de Kanjerafspraken. Op die manier kan de spelleider de kinderen bewust maken van hun sportgedrag. Stichting Sportkanjers organiseert workshops om trainers, docenten en/of pedagogisch medewerkers te instrueren hoe ze kanjerspelletjes kunnen spelen (en zelf kunnen ontwikkelen). In een praktische workshop krijgt u handvattten hoe u nog meer kunt halen uit sport en spel.

  

  

———————
Factsheet 99 kanjerspelletjes in de gymles
inschrijven workshop
———————