Sportkanjers

Sportkanjers is opgenomen op de menukaart van de sportimpuls. De sportimpuls is een landelijke subsidieregeling speciaal voor lokale sportaanbieders. De regeling subsidieert lokale sportaanbieders voor twee jaar voor in totaal 10.000 tot 150.000 euro.

Informeer bij Stichting Sportkanjers naar de mogelijkheden

Klik hier voor de uitgebreide tekst van de menukaart
klik hier voor een korte samenvatting
Klik hier voor meer informatie over de sportimpuls

De interventie Sportkanjers is een fantastische interventie voor kinderen die sociaal onhandig, verlegen, afhankelijk of (verbaal) agressief zijn. Voor deze kinderen is het niet altijd mogelijk om succesvol lid te zijn of te blijven van een sportvereniging. Dat is jammer, want onderdeel uitmaken van een vereniging is juist zo goed. (Esther Rutten, 2007) De interventie Sportkanjers is er natuurlijk ook voor kinderen die nog meer uit de sport willen halen. Zelfvertrouwen, assertiviteit, teamspirit en zelfstandigheid zijn vaardigheden die ontwikkeld kunnen worden. De interventie Sportkanjers werkt met de kanjermethode die ontwikkeld is door het instituut voor kanjertraining. De methode wordt veelvuldig in het onderwijs gebruikt en is erkend door het RIVM (zie onderzoekgegevens). De zes sportkanjerafspraken zijn de basis voor de sportlessen waarin ook aandacht wordt besteed aan reflectie op sportgedrag. Door het (t)huiswerk kunnen ouders hun kinderen ondersteunen en daarmee participeren in het ontwikkelingsproces. Natuurlijk willen we achterstanden op sociaal-emotioneel vlak inlopen, maar lekker met elkaar sporten zal toch een belangrijke doelstelling blijven.


Sportkanjers

Bij de interventie Sportkanjers wordt gewerkt volgens een vaste structuur. Iedere training start met een Sportkanjerwarming-up, daarna de sportkern en afsluitend de sportkanjer cooling-down. Tijdens de warming-up en coolingdown worden vooral sportkanjerspelletjes gedaan die samenwerken, zelfvertrouwen en betrouwbaarheid stimuleren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het (t)huiswerk en reflectie op het gedrag. De deelnemers krijgen allemaal een eigen map die elke week met een leskaart (voorbeeld) wordt aangevuld. De leskaarten geven nog eens de inhoud van de training weer en het (t)huiswerk staat erop vermeld. De interventie Sportkanjers wordt  in verschillende organisatievormen gegeven. Zo wordt de interventie ingezet op scholen en is alleen toegankelijk voor eigen leerlingen. Ook wordt de interventie Sportkanjers ingezet bij sportverenigingen. V. Er bestaan twee uitvoeringsvormen. De reguliere Sportkanjermethode die met alle materialen werkt en de “lite” versie waar niet met de leskaarten gewerkt wordt maar wel met de sportkanjerafspraken.

Klik hier voor (voorbeeld) informatiebrochure Sportkanjers