Stichting

Sportkanjers staat voor de stichting Sportkanjers. Sportkanjers is opgericht om nog meer maatschappelijke winst te halen uit de sport. We denken dat sport een meerwaarde kan zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkelingen van jongeren.

Verschillende initiatieven houden zich bezig met “opvoeding door sport”. De methode “Kanjers in de sport” vinden we onderscheidend en willen we door onze activiteiten verder implementeren in de sport. Dit willen we doen door lokale initiatieven (financieel) te ondersteunen.

Onze doelstelling is;
“Het opvoedkundig klimaat in de sport versterken door gebruik te maken van de kanjers in de sport methode”.

onze subdoelstelling is;
“Het (financieel) ondersteunen van activiteiten om de methode “kanjers in de sport” verder te ontwikkelen en te implementeren in de sport. Daartoe wordt gerekend het ondersteunen van productontwikkeling, deskundigheidsbevordering, bewustwordingstrajecten en uitvoeren (pilot)projecten”.

Sportkanjers zal zelf financiële bronnen aanboren bij landelijke overheden, sponsors, fondsen en particulieren. Met de middelen ondersteunt de stichting lokale initiatieven die aan de voorwaarden voldoen.

Bestuursleden van de stichting

Voorzitter: Wim van ’t Westeinde

Wim is grondlegger van de stichting. Wim is mede-eigenaar van bureau Sportimpuls. Daarnaast is hij 1 dag per week docent op de ALO Amsterdam. Als voorzittter is Wim verantwoordelijk voor de algemene leiding van de stichting. Wim actief golfer en wielrenner. Wim is ook trainer van een senioren voetbalteam waar presteren centraal staat maar waar natuurlijk ook gewerkt wordt volgens de kanjers in de sport methode.

Sportkanjertrainers:

Judy van Veldhuisen

Jesse van ’t Westeinde

Nick Scholten

Gegevens Stichting Sportkanjers

Opgericht: 12 juni 2007
KvK: 32124343
SNS bank: 94.18.31.981
Tnv Stichting Sportkanjers
Nieuwlandseweg 25
3824 XP Amersfoort

Kantooradres:
Kleine Koppel 32
Amersfoort

Telefoon: 0334566651
Mobiel: 0653673208